Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Ανακοίνωση για τις προφορικές εξετάσεις της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»

ΕΚΔΔΑ

Ανακοινώνεται ότι οι προφορικές εξετάσεις για την ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (προγραμματισμένες για τις 27/01 -30/01) του 28ου διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό τους, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΚΕΕ του Διαγωνισμού.
Υποψήφιοι/ες που εξετάζονται την Πέμπτη 27/1 και αντιμετωπίζουν πρόβλημα προσέλευσης λόγω ανωτέρας βίας που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο diag@ekdd.gr .