Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη τελικού σταδίου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

 

Από τις 2 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2012 θα διεξαχθεί το τελικό στάδιο του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Δικαίωμα συμμετοχής, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του προκαταρκτικού σταδίου από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, έχουν 160 υποψήφιοι (πίνακας υποψηφίων).

Οι γραπτές εξετάσεις:
α) του υποχρεωτικού γνωστικού πεδίου «Δημόσια Διοίκηση» και της αγγλικής γλώσσας θα διεξαχθούν από 15:00 έως 18:00,
β)των λοιπών ξένων γλωσσών (γαλλική, γερμανική, ισπανική) θα διεξαχθούν το Σάββατο 10/11/2012 από 12:00 έως 15:00 και,
γ) των γνωστικών πεδίων του φακέλου θα διεξαχθούν από 14:00 έως 17:00, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι προφορικές εξετάσεις:
α) της αγγλικής γλώσσας θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα εξέτασης του εκάστοτε φακέλου, ήτοι από Πέμπτη 8/11/2012 έως Παρασκευή 16/11/2012, ενώ με νεότερη ανακοίνωση θα ορισθούν οι ώρες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων,
β) των υπολοίπων ξένων γλωσσών θα διεξαχθούν το Σάββατο 10/11/2012, μετά τη γραπτή εξέταση και,
γ) του φακέλου θα διεξαχθούν μετά τη γραπτή εξέταση, καθημερινά, στις 17:00.

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Ώρες διεξαγωγής

Γνωστικό πεδίο /Φάκελος / Ξένη Γλώσσα

Παρασκευή 02/11/12  15:00 – 18:00  Δημόσια Διοίκηση
Δευτέρα 05/11/12 15:00 – 18:00  Αγγλικά
Τετάρτη 07/11/12 14:00 – 17:00  Κοινωνική Διοίκηση – Πληροφορική
Πέμπτη 08/11/12  14:00 – 17:00  Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
Παρασκευή 09/11/12 14:00 – 17:00  Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Σάββατο 10/11/12

12:00 – 15:00  Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά (γραπτά και προφορικά)

Δευτέρα 12/11/12

14:00 – 17:00  Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική
Τετάρτη 14/11/12 14:00 – 17:00 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Πέμπτη 15/11/12 14:00 – 17:00 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 στον Ταύρο).