Νέα – Ανακοινώσεις

Έκφραση συλλυπητηρίων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), η Αναπληρώτρια Γενικού Γραμματέα και τα μέλη του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ εκφράζουν τη λύπη τους για τον πρόωρο χαμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Στεφάνου.