Νέα – Ανακοινώσεις

Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης Δικαίου και Λογιστικής

 

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει στην Αθήνα (στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, στον Ταύρο), σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), πρόγραμμα για δικηγόρους και λογιστές με τίτλο “Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής”. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής ορίζονται η 9η έως και η 11η Ιουνίου 2016 (Πέμπτη 9.6: 5-9.30 μ.μ., Παρασκευή 10.6: 5-9.30 μ.μ., Σάββατο 11.6: 10 π.μ. – 3 μ.μ.). Οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες/ρισσες του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ, στελέχη της ΕΛΤΕ, καθώς και εξειδικευμένοι/νες δικηγόροι, Δ.Ν., και εισηγητές/τριες ΣΟΕΛ. Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πρακτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://diaviou.auth.gr/lacc_c_athens, όπου μπορούν και να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής.