Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ
  Ηλεκτρονικά θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και πιστοποίησης όσοι συμμετείχαν από την 1η Σεπτ...

Περισσότερα