Νέα – Ανακοινώσεις

sems

 

!—>!—->!—->

Τα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ. είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο πριν αναζητήσετε, ανά Διοικητική Περιφέρεια, Θεματικό Κύκλο και Τίτλο, τα προγράμματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και  υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε το ερώτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση inep@ekdd.gr
Αναζητήστε το Στελεχικό Δυναμικό τουΙΝ.ΕΠ. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.
Προγράμματα ΙΝ.ΕΠ. δευτέρου εξαμήνου 2011

!-

–>!–

–>!–

–>

Σύνθετη Αναζήτηση
Περιφέρεια:
Τόπος Διεξαγωγής:
Θεματικός Κύκλος:
Τίτλος:
Ημερομηνία:
ΕΚΔΔΑ
Αναζήτηση Βάσει Τίτλου