Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσβαση στη γνώση για 37.120 υπαλλήλους το 2013

 

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, που ξεπερνά το 20%, υπήρξε στον αριθμό των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης που παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΙΝΕΠ, κατά το έτος 2013, σε σύγκριση με το 2012, υλοποιήθηκαν 222 περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης (αύξηση 14,96%), ενώ συμμετείχαν 6.560 περισσότεροι υπάλληλοι (αύξηση 21,47%).

Συνολικά υλοποιήθηκαν 1.706 πιστοποιημένα προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 37.120 υπάλληλοι και αντιστοιχούν σε 197 τίτλους και σε 61.370 ώρες επιμόρφωσης. Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται 74 προγράμματα επιμόρφωσης με τη συμμετοχή 1.264 υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και 130 προγράμματα με τη συμμετοχή σχεδόν 2.500 στελεχών της διοίκησης με δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής, στο πλαίσιο της ψηφιακής έκδοσης και διακίνησης δημοσίων εγγράφων.

Ανά Κύκλο Πολιτικής, τα πρωτεία, κατά το 2013, κατείχαν οι δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες (υλοποιήθηκαν 378 επιμορφωτικά προγράμματα. Ακολουθούν οι επιμορφωτικές δράσεις για την οικονομία και τη δημοσιονομική πολιτική (352 προγράμματα), καθώς και για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση (346 προγράμματα). Ανά Περιφέρεια, τα περισσότερα προγράμματα (1.097 σε σύνολο 1.706) υλοποιήθηκαν στην Αττική με τους επιμορφωθέντες υπαλλήλους να ανέρχονται σε 24.108. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου κ.ο.κ.

Διαβάστε εδώ την έκθεση πεπραγμένων έτους 2013