Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια προμήθεια Managed Switch, MiniGBIC Module, PatchCord

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 12 Managed Switch, 12 MiniGBIC Module και 12 PatchCord.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 23/05/2017 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση