Νέα – Ανακοινώσεις

Προκαταρκτικό στάδιο διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

 

Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013, το προκαταρκτικό στάδιο του 23ου (ΚΓ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής εκατό ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Στο διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατέθεσαν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής 2.497 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προκαταρκτικό στάδιο να προσδιορίζεται σε 2.196 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ. Κατά τη γραπτή υποχρεωτική δοκιμασία στο μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» συμμετείχαν 1.297 υποψήφιοι, ενώ στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική» συμμετείχαν 1.192.

Θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής – Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Κοινωνική Διοίκηση – Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
  • Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την ΚΕΕ.
Σχετικά Άρθρα