Νέα – Ανακοινώσεις

Nέος Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκουνέος Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ διορίζεται ο αναπληρωτής συντονιστής του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος, μετά την αποδοχή παραίτησης της κας Ιφιγένειας Καμτσίδου.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Ναυτιλιακή Πολιτική (Msc in Marine Policy) στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ της Ουαλίας (Cardiff University of Wales). Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. στα Οικονομικά, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά.

Από το 2014 είναι Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σχεδίασε και υλοποίησε δεκάδες πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα στις απαιτήσεις μιας ανοικτής, συμμετοχικής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Ειδικότερα, στον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής σχεδίασε επιμορφωτικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση δημόσιων πολιτικών και εθνικών προτεραιοτήτων στα πεδία: α) της Υγείας και συγκεκριμένα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας (όλων των βαθμίδων), β) της Κοινωνικής Ασφάλισης και συγκεκριμένα για τον Ενιαία Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (απονομή συντάξεων, έσοδα κ.λπ.), γ) της Κοινωνικής Πρόνοιας και συγκεκριμένα για την εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και δ) της Ισότητας Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του φαινομένου του trafficking και την παιδική προστασία (δικαιώματα του παιδιού).

Τέλος, ο κ. Διονύσης Κυριακόπουλος διαθέτει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία στη ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και είναι πιστοποιημένος εισηγητής στα μητρώα του ΕΚΔΔΑ και του ΕΟΠΠΕΠ, όπου και διδάσκει σε στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ζητήματα όπως: η δυναμική ομάδων, η οργανωσιακή συμπεριφορά, η ηγεσία και η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.