Νέα – Ανακοινώσεις

Καλές Πρακτικές ΟΤΑ για την Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο «Διαχέοντας τις Καλές Πρακτικές των Δήμων για την Εφαρμογή των Δημόσιων Πολιτικών», στις 11 και 12 Ιουνίου 2015, στη Θεσσαλονίκη. Η διημερίδα απευθύνεται στα αιρετά και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των 115 Δήμων και των φορέων τους, οι οποίοι εντάσσονται γεωγραφικά και διοικητικά στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι η διάχυση των Καλών Πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί από τους Δήμους όπως αυτές έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί από την Πανελλήνια Ένωση των Γενικών Γραμματέων Δήμων «Κλεισθένης». Ειδικότερα για το ΕΚΔΔΑ, αποτελεί προτεραιότητα η συνεργασία και η συμβολή του στην αξιοποίηση, ανάδειξη και διάχυση πρωτοβουλιών των ΟΤΑ στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υγείας, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής (δράσεις για ίσες ευκαιρίες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κοινωνική ένταξη), μέσω τυποποιημένων και καινοτόμων διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών πιστοποίησης.

Οι καλές πρακτικές που θα παρουσιαστούν καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  1. Πρότυπες Διαδικασίες και Πιστοποίηση
  2. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
  3. Τοπική Υγεία και Πρόνοια
  4. Πολιτισμός, Αθλητισμός & Κοινωνική Ένταξη
  5. Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα της διημερίδας, η οποία θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» από τις 09:00 έως τις 16:00.

Την επιστημονική ευθύνη της επιμορφωτικής δράσης έχει η Ευγενία Λόκανα και την οργανωτική ο Θωμάς Καραμανίδης.