Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδες για τα Ανοικτά Δεδομένα σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης για τα ανοικτά δεδομένα, στις 21/6/2016 στο Ηράκλειο Κρήτης (εγκύκλιος) και στις 28/6/2016 στη Θεσσαλονίκη (εγκύκλιος). Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας μέσω της προώθησης των ανοικτών δεδομένων. Απευθύνεται σε στελέχη των υπηρεσιών όλων των βαθμίδων διοίκησης που εμπλέκονται στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση δεδομένων που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς προς πολίτες, επιχειρήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών ημερίδων θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο, τις διεργασίες για την πολιτική των ανοικτών δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές και τους κανόνες της «ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα», καθώς και τις προκλήσεις ανάπτυξης μέσω της τεκμηρίωσης και αξιοποίησης των δεδομένων.

Στο Ηράκλειο η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Capsis-Astoria» (πλατεία Ελευθερίας)από τις 08:30 έως τις 15:30. Την επιστημονική ευθύνη της δράσης έχει η Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, Αναστασία Παπαστυλιανού (213 1306 279) και την οργανωτική το στέλεχος του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, Χαρά Δουλή (213 1306 230).

Στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Capsis» (Μοναστηρίου 18) από τις 09:00 έως τις 16:00. Την επιστημονική ευθύνη της ημερίδας έχει ο Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, Βασίλειος Ματσούκας, (231 3321 153) και την οργανωτική το στέλεχος του ΠΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, Θωμάς Καραμανίδης (231 3321 101).