Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα ενημέρωσης για τις δημόσιες συμβάσεις στην Κομοτηνή

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου στην Κομοτηνή, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται να ενημερώσουν στελέχη και υπαλλήλους Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Περιφερειών, Δήμων, Πανεπιστημίων, καθώς και φορέων του Δημοσίου για τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με την παρουσία του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριου Ράϊκου, και της Διευθύντριας του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθηγήτριας Μαρίας Γκασούκα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και συμβάλλει στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Chris & EveMansion» από τις 09:00 έως τις 16:00.

Την επιστημονική ευθύνη της δράσης έχει ο δρ Αντώνιος Λιανός (alianos@ekdd.gr – τηλ.: 213 1306 244), Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ και την οργανωτική ο Θωμάς Καραμανίδης (kar@ekdd.gr – τηλ.: 231 3321 101), στέλεχος του ΠΙΝΕΠΘ/ΕΚΔΔΑ.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από αντίστοιχη ημερίδα στην Αθήνα.