Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες

Hμερίδα «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» 13 Μαΐου 2020 (Νέα Αναβολή)

ΕΚΔΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας για την ασθένεια του Κορωναϊού η προγραμματισμένη για την Τρίτη, 13 Μαΐου 2020  ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» αναβάλλεται με πιθανή ημερομηνία υλοποίησης  εντός του ερχόμενου Σεπτεμβρίου εφόσον οι σχετικές οδηγίες και οι εξελίξεις  το επιτρέψουν.

 

Ημερίδα «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» 12 Μαρτίου 2020 (Αναβολή)

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας για την ασθένεια του Κορωναϊού η προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» αναβάλλεται με πιθανή ημερομηνία την 13η Μαΐου 2020 εφόσον οι σχετικές οδηγίες και οι εξελίξεις  το επιτρέψουν.

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2020 από 9:00 έως 16:00, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Καψής», Αίθουσα «Θεοδώρα».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση όλων των συσχετιζόμενων με το σχεδιασμό και υλοποίηση Δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνικές προμήθειας καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών. Στην ημερίδα θα αποτυπωθεί η εθνική στρατηγική και θα αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες από τη Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε..

Για περισσότερα δείτε την εγκύκλιο της ημερίδας εδώ