Νέα – Ανακοινώσεις

Επιτυχής συνεργασία ΕΚΔΔΑ – Cisco

 

Το ΕΚΔΔΑ καινοτομεί μέσα από τη συνεργασία του με την εταιρεία Cisco: τα τελευταία εννέα χρόνια υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε Τεχνολογίες Cisco έχοντας πιστοποιηθεί ως Cisco Networking Academy. Το 2013 η Ακαδημία Cisco του ΕΚΔΔΑ αναγνωρίστηκε για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει, ενώ οι εκπαιδευτές της αναγνωρίστηκαν ως Expert Level Instructors. Μέσω της Ακαδημίας, έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 150 υπεύθυνοι συστημάτων δικτύων στο ελληνικό δημόσιο, ενώ έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας γνώσης που υποστηρίζει καθημερινά σημαντικά υπολογιστικά συστήματα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα που παρέχεται είναι το CCNA (Cisco Certified Network Associate) σε δύο εκπαιδευτικές δράσεις εξαμηνιαίας διάρκειας (98 ωρών η καθεμία), όπου η παρακολούθηση πραγματοποιείται 7 ώρες ανά εβδομάδα. Περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση, όσο και εκτεταμένη πρακτική άσκηση σε προσομοιωτή και ασκήσεις εμπέδωσης. Φέτος, για τρίτη φορά, ο εκπαιδευτής Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ, μετά τα έτη 2012 και 2013, διακρίθηκε ως Expert Level Instructor για το έτος 2015 από την Cisco.