Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτική δράση για το γερμανικό διοικητικό σύστημα

 

Στο πλαίσιο του θεσμού European Reciprocal Trainings (ERT), η ομόλογη του ΕΚΔΔΑ Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung – BAköV), η οποία αποτελεί τον φορέα επιμόρφωσης των υπαλλήλων της γερμανικής ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Γερμανία και η Ευρώπη», στο Βερολίνο και τη Δρέσδη, μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2016 (δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και τις προτάσεις διαμονής), με γλώσσα εργασίας την αγγλική (χωρίς διερμηνεία).

Ομάδα – στόχο αποτελούν οι πολύ έμπειροι και οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι των κ-μ της ΕΕ, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια να την αποστείλουν στο email Katharina.konstanty@bakoev.bund.de . Η γερμανική πλευρά, μεταξύ άλλων, θα διοργανώσει συναντήσεις γνωριμίας και συζήτησης με εκπροσώπους της γερμανικής δημόσιας διοίκησης των οποίων οι ειδικότητες/ιδιότητες θα είναι ίδιες ή συγγενικές με αυτές των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με το γερμανικό συνταγματικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση της χώρας, με επιλεγμένα πεδία πολιτικής και με τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις της γερμανικής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι διοργανωτές προτείνουν δύο ξενοδοχεία (με ειδικό κωδικό κράτησης ώστε να επιτευχθεί ειδική τιμή) κοντά στα σημεία διεξαγωγής της επιμόρφωσης και τονίζουν ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες,  καθώς και έξοδα διαμονής/διατροφής επιβαρύνουν τους/τις επιμορφωνόμενους/ες από τις διοικήσεις των κ-μ της ΕΕ.

Προθεσμία εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2016.