Νέα – Ανακοινώσεις

Κατανομή υποψηφίων-Οδηγίες πρόσβασης υποψηφίων 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

 MG 4489

Κατανομή υποψηφίων-Οδηγίες πρόσβασης υποψηφίων 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι πίνακες κατανομής των υποψήφιων διαγωνιζομένων του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού στα κτίρια (αίθουσες/αμφιθέατρα) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς επίσης και οι οδηγίες συμπλήρωσης του απαντητικού τετραδίου της ενότητας Γνώσεις και Δεξιότητες.

Επισυνάπτονται οδηγίες πρόσβασης στο εξεταστικό κέντρο.