Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 

Το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ διοργανώνει στην Αθήνα κύκλο διήμερων επιμορφωτικών προγραμμάτων «Επιπέδου I» για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2016. Την πρώτη ημέρα τα προγράμματα θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και τη δεύτερη ημέρα με ξένους εμπειρογνώμονες στην αγγλική, με χρήση διερμηνείας. Στο μέλλον σχεδιάζεται να ακολουθήσουν προγράμματα «Επιπέδου II» προς εμβάθυνση σε θέματα αιχμής και με εκπαίδευση στον χώρο εργασίας για τη μελέτη αληθινών περιπτώσεων. Οι δράσεις, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος), έχουν ως εξής:

Θεσμικές και οργανωτικές εξελίξεις στο πεδίο «καταπολέμηση της διαφθοράς»: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 18-19/5/2016 και στις 19-20/5/2016 και απευθύνεται σε στελέχη επιλεγμένων υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών. Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση και η αποτίμηση των σύγχρονων νομοθετικών και διαδικαστικών εργαλείων καταπολέμησης της διαφθοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό επίπεδο.

Η τυποποίηση του ελέγχου ως μέσο συνάρθρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 23-24/5/2016 και στις 24-25/5/2016 και απευθύνεται σε στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Αστυνομίας, της Οικονομικής Αστυνομίας και σε Επιθεωρητές. Σκοπός είναι η κατάρτιση σε μεθόδους τυποποίησης του ελέγχου και διερεύνησης τεχνικών προς ενίσχυση της συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών και εξορθολογισμό του διοικητικού και αστυνομικού ελέγχου.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου: Η επιμορφωτική δράση θα διεξαχθεί στις 25-26/5/2016 και στις 26-27/5/2016 και σκοπό έχει την κατάρτιση στελεχών επιλεγμένων υπηρεσιών στους τομείς Υγείας, Άμυνας, Φορολογίας, Δημοσίων Συμβάσεων κ.λπ. σχετικά με την πρόληψη στο πεδίο αρμοδιότητας τους.

Η στόχευση και ο προγραμματισμός ελέγχων και επιθεωρήσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 8-9/6/2016 και στις 9-10/6/2016 με σκοπό την κατάρτιση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε στελέχη με ελεγκτική αρμοδιότητα προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου. Απευθύνεται σε στελέχη ελεγκτικών υπηρεσιών, μονάδων εσωτερικού ελέγχου, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) και τα Σώματα: Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ), Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).

Υπεύθυνη των προγραμμάτων είναι η Αγγελική Ελευθεράκη, στέλεχος του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ (213 1306 252, aeleftheraki@ekdd.gr).