Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις ΕΚΔΔΑ σε Μακεδονία και Θράκη

 

Η υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων και για τη Διαφάνεια στις Δημόσιες Συμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο δύο επιμορφωτικών ημερίδων που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), την Παρασκευή 19/06/2015, στην Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

H ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται να ενημερώσουν για τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αιρετούς και υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και στελέχη Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων και φορέων του Δημοσίου που εντάσσονται διοικητικά στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η ημερίδα για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη και απευθύνεται στο σύνολο των στελεχών (γυναικών και ανδρών) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και των Δήμων της ίδιας περιφέρειας, ειδικότερα αυτών που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και υποστήριξης της ένταξης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων.

Σχετικά Άρθρα