ΕΚΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ):
Σε εξέλιξη το β’ στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ
Με επιτυχία ξεκίνησε, τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, το δεύτερο στάδιο του 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, με τη γραπτή εξέταση στο ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 28ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους του 28ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ότι οι εξετάσεις...

Περισσότερα