Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

30ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ – Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού

ΕΚΔΔΑ

Την  Παρασκευή 8/09/2023 συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και ενέκρινε τροποποίηση της Προκήρυξης του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Η τροποποίηση αφορά στη μετάθεση του διαστήματος διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά το διάστημα 20 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ