Νέα – Ανακοινώσεις

2ο στάδιο διαγωνισμού εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 19/02/2016, ενέκρινε τον επικαιροποιημένο πίνακα υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του 24ου διαγωνισμού (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά «Κοσμάς Ψυχοπαίδης») για την εισαγωγή 80 σπουδαστών/στριών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι το δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση σε φάκελο επίκαιρου θέματος, πρόκειται να διεξαχθεί στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ στις 25/02, 26/02, 29/02, 1/3 και 2/3 του 2016. Η γραπτή εξέταση θα αρχίζει στις 14:00 και η προφορική στις 17:00.