ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ...

Περισσότερα