Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Δείκτες 2012

  1. Γενικός Δείκτης 1: Κάλυψη Θεματολογίας. Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών Κάλυψη Προσωπικού Ενδιαφέροντος.
  2. Γενικός Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό: Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Πληρότητα, Μεταδοτικότητα Οργάνωση, Ενεργοποίηση Ενδιαφέροντος, Συνεργασία, Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι.
  3. Γενικός Δείκτης 3: Εκπαιδευτικές Συνιστώσες. Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενημέρωση Στόχων  Προγράμματος,  Χρήση  Εκπαιδευτικών Τεχνικών, Απόκτηση Πρόσθετων Γνώσεων – Δεξιοτήτων,  Σαφήνεια Στόχων Προγράμματος,  Συνάφεια Στόχων και Περιεχομένου, Δομή Προγράμματος,  Διάρκεια Προγράμματος.
  4. Γενικός Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος. Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Έγκαιρη Ενημέρωση Συμμετοχής,  Διοικητική Υποστήριξη ΙΝΕΠ, Ενημέρωση για Απαιτήσεις Προγράμματος,  Τήρηση Ωρολογίου Προγράμματος, Προσωπικό Υποστήριξης.
  5. Γενικός Δείκτης 5: Υποδομές. Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Αίθουσα, Εποπτικά Μέσα, Φωτεινότητα,  Διάταξη Αίθουσας, Ηχομόνωση, Καθαριότητα, Κλιματισμός – Θέρμανση, Πρόσβαση ΑΜΕΑ.
  6. Γενικός Δείκτης 6: Διαμονή. Αποτελείται από τους εξής Ειδικούς Δείκτες: Διαμονή, Εξυπηρέτηση Προσωπικού Ξενοδοχείου, Σύνδεση Ξενοδοχείου με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Διατροφή  Ξενοδοχείου.