Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022:
Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Microsoft στο ΕΚΔΔΑ
Εγγραφείτε άμεσα!

ΕΚΔΔΑ

Είκοσι εννέα (29) εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft σε έντεκα (11) διακριτές θεματικές ενότητες είναι διαθέσιμα για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft που θα εκκινήσουν μετά την 31η Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσουν έως και τον Ιούνιο 2022, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διαχείρισης, υπηρεσίες δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη (AI),  ασφάλεια &  συμμόρφωση (compliance) σε περιβάλλον cloud. Τα προγράμματα απευθύνεται σε χρήστες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, αυτοματοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αναλύοντας δεδομένα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πληροφοριών και ενεργώντας πιο αποτελεσματικά με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών.

 Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars),  καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs) στα γνωστικά αντικείμενα:

 • Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Azure Administrator (AZ-104)
 • Azure Security Technologies (AZ-500)
 • Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Azure Data Engineer Associate (DP-203)
 • Azure Database Administrator Associate (DP-300)
 • Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Azure AI Engineer Associate (AI-102)
 • Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)
 • Security Operations Analyst Associate (SC-200)
 • Information Protection Administrator Associate (SC-400)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.