Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α- Κ.Ε.Δ.Ε -Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – Κ.Ε.Θ. Ι.

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 15/10/2021, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε στη Θεσσαλονίκη,  υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) και την Επιτροπή Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε., με στόχο τη διεξαγωγή Ενημερωτικών Ημερίδων για την σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν από κοινού να προωθήσουν σειρά δράσεων με έμφαση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και έμφυλης βίας, είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης, με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε, που διεξήχθη στις 14 – 16/10/2021, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.