Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και γαλλικής ΕΝΑ – Στοχευμένη ενίσχυση μιας ιστορικής συνεργασίας

ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της ΕΣΔΔΑ (15 – 16 /07/21) πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη της Διευθύνουσας Σπουδών της γαλλικής École Nationale d’ Administration (ΕΝΑ) κ. Anges Fontana, καθώς και του Επικεφαλής της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μάριου Μιχαηλίδη.

Σε ειδική τελετή η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Π. Δραμαλιώτη και η εκπρόσωπος της γαλλικής ΕΝΑ κ. Α. Fontana, υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και της ΕΝΑ, με τη συμμετοχή του Αντιπρόεδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κ. Βασίλειου Έξαρχου και της κ. Solene Burtz, υπεύθυνης προγραμμάτων της Διεύθυνσης Διεθνών Προγραμμάτων και Συμπράξεων της ΕΝΑ.

Η επικαιροποίηση της συμφωνίας σηματοδοτεί τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο σχολών, οι οποίοι ενισχύονται σημαντικά με την διαμόρφωση νέων στόχων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα πεδία εκπαίδευσης. Πρόσφατα, άλλωστε, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δύο φορείς προχώρησαν σε στοχευμένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντικείμενο τους εισαγωγικούς διαγωνισμούς τους και συνεχίζουν μελετώντας σε βάθος τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους.