Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Το 2023 φέρνει νέα προγράμματα cloud της Microsoft στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Δηλώστε Συμμετοχή!

ΕΚΔΔΑ

 

Νέα προγράμματα cloud της Microsoft στον υφιστάμενο κατάλογο προγραμμάτων που το ΕΚΔΔΑ προσφέρει σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης για το 2023.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχιζόμενης συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΚΔΔΑ με τη Microsoft για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) συνεργάζονται με τη Microsoft Hellas, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, υλοποιούν προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2023.

Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διαχείρισης υπηρεσιών cloud, στις έννοιες του cloud, σε υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, στην ασφάλεια, προστασία πληροφοριών και συμμόρφωση (compliance) σε περιβάλλον cloud. Τα προγράμματα απευθύνονται σε χρήστες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, αυτοματοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αναλύοντας δεδομένα για τη δημιουργία επιχειρηματικών πληροφοριών και ενεργώντας πιο αποτελεσματικά με την ανάπτυξη απλών εφαρμογών.

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars), καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs).  Οι τίτλοι των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι:

  • Azure Administrator (AZ-104)
  • Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop (AZ-140)
  • Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204)
  • Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305)
  • Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100)
  • Data Engineering on Microsoft Azure (DP-203)
  • Administering Microsoft Azure SQL Solutions (DP-300)
  • Security Operations Analyst Associate (SC-200)
  • Identity and Access Administrator Associate (SC-300)
  • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στη σχετική πρόσκληση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.