Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η αίτηση ένταξης στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Kύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (Αριθμ.Αποφ. Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 4583/29.7.2020, ΦΕΚ Β΄3373/12.8.2020ΦΕΚ Β’ 5241 /26.11.2020), και με την έγκρισή της ο ενδιαφερόμενος καλείται, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου στις δράσεις στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo@ekdd.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 213 1306 341.

Για ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογικής εφαρμογής του νέου Μητρώου αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση instructors@ekdd.gr.

Πριν καλέσετε για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο και γενικά εφαρμογής του Κανονισμού, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Αίτηση ένταξης