Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει τρεις Εκπαιδευτικές – Επιστημονικές Μονάδες, μια Γενική Διεύθυνση, τρεις Διευθύνσεις, δύο Αυτοτελή Τμήματα, Νομική Υπηρεσία και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής
Βασίλειος - Νικόλαος Γκατζάρας
Τηλέφωνο:213 1306 349
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:vgkatzaras@ekdd.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής
Δημήτριος Γιουτίκας
Τηλέφωνο:213 1306 410
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:dgioutikas@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντης
Γεώργιος Χαλκιάς
Τηλέφωνο:213 1306 386
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
gchalkias@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής
Δημήτριος Απίστουλας
Τηλέφωνο:213 1306 297
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:dapistoulas@ekdd.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής
Ιωάννης Ματζαβάκης
Τηλέφωνο:213 1306 367
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:imatzavakis@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποδιευθυντής ΠΙΝΕΠ
Μερκούριος Μαργαριτόπουλος
Τηλέφωνο: 231 3321 144
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mermar@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαρία Τράκα
Τηλέφωνο:213 1306 406
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mtraka@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ανατολή Κοζάρη
Τηλέφωνο:213 1306 372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ankozari@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανατολή Κοζάρη
Τηλέφωνο:213 1306 372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ankozari@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Πεχλιβανίδης Ηλίας
Τηλέφωνο:213 1306 217
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eliasecp@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Εμμανουέλα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 213 1306 200 - 204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
exarchou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτα Λιναρδάτου
Τηλέφωνο:213 130 6278
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
linardatou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊστάμενος Τμήματος
Ιωάννης Αναγνώστου
Τηλέφωνο: 213 1306 418
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
anagnostou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Σιδέρης Ζήσης
Τηλέφωνο: 213 1306 439
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
zsideris@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ
Παρασκευή Δραμαλιώτη
Τηλέφωνο:213 1306 200-204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
presidentekdda@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ
Βασίλειος Έξαρχος
Τηλέφωνο:213 1306 350
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
vicepresidentekdda@ekdd.gr