Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει τρεις Εκπαιδευτικές – Επιστημονικές Μονάδες, μια Γενική Διεύθυνση, τρεις Διευθύνσεις, δύο Αυτοτελή Τμήματα, Νομική Υπηρεσία και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια
Τιτίκα Δημητρούλια
Τηλέφωνο: 213 1306 349
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdimi@ekdd.gr
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Αθηνά Σπακουρή
Τηλέφωνο: 213 1306 437
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aspakouri@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντης
Γεώργιος Γκουντέλας
Τηλέφωνο: 213 1306 248
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ggoudelas@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντρια
Άννα Κοντονή
Τηλέφωνο: 213 1306 365
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: directorinep@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποδιευθυντής ΠΙΝΕΠ
Μερκούριος Μαργαριτόπουλος
Τηλέφωνο: 231 3321 144
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mermar@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ηλίας Πεχλιβανίδης
Τηλέφωνο:213 1306 217
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eliasecp@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ανατολή Κοζάρη
Τηλέφωνο:213 1306 372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ankozari@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανατολή Κοζάρη
Τηλέφωνο:213 1306 372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ankozari@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σοφία Ευαγγελία
Τηλέφωνο:2131306307
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
esofia@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Εμμανουέλα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 213 1306 200 - 204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: exarchou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτα Λιναρδάτου
Τηλέφωνο:213 130 6278
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
linardatou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊστάμενος Τμήματος
Ιωάννης Αναγνώστου
Τηλέφωνο: 213 1306 418
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anagnostou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Σιδέρης Ζήσης
Τηλέφωνο: 213 1306 439
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zsideris@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ
Διονύσιος Κυριακόπουλος
Τηλέφωνο:213 1306 200-204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
presidentekdda@ekdd.gr