Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει τρεις Εκπαιδευτικές – Επιστημονικές Μονάδες, μια Γενική Διεύθυνση, τρεις Διευθύνσεις, δύο Αυτοτελή Τμήματα, Νομική Υπηρεσία και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής
Αθανάσιος Ράπτης
Τηλέφωνο:213 1306 349
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:araptis@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθύντης
Γεώργιος Χαλκιάς
Τηλέφωνο:213 1306 386
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
gchalkias@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής
Στέφανος Πολυμενόπουλος
Τηλέφωνο:213 1306 373
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:polymenopoulos@ekdd.gr
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Αγγελική Μπουρμπούλη
Τηλέφωνο:213 1306 224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:abourbouli@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποδιευθυντής ΠΙΝΕΠ
Μερκούριος Μαργαριτόπουλος
Τηλέφωνο: 231 3321 144
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mermar@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γεώργιος Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο:213 1306 211
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
pmichael@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ανατολή Κοζάρη
Τηλέφωνο:213 1306 372
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ankozari@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Ηλίας Πεχλιβανίδης
Τηλέφωνο:213 1306 217
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eliasecp@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αγγελική Τζανέτου
Τηλέφωνο:213 1306 446
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
atzanetou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Παναγιώτα Βρεττάκου
Τηλέφωνο: 213 1306 331
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
vrettakou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτα Λιναρδάτου
Τηλέφωνο:213 130 6278
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
linardatou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικεφαλής Μονάδας
Αφροδίτη Μπαλού
Τηλέφωνο: 213 1306 413
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
abalou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος
Κυριακή Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο: 213 1306 374
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
keleftheriadou@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ
Παρασκευή Δραμαλιώτη
Τηλέφωνο:213 1306 200-204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
presidentekdda@ekdd.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ
Βασίλειος Έξαρχος
Τηλέφωνο:213 1306 350
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
vicepresidentekdda@ekdd.gr