Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

president

Δρ. Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη

E-mail: presidentekdda@ekdd.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Παρασκευή Αντ. Δραμαλιώτη είναι νομικός, αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αριστούχος διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης με επιστημονικό αντικείμενο τη ρυθμιστική συνοχή και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στο Κέντρο Διακυβέρνησης. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.  Πρόσφατα έχει εκδοθεί το βιβλίο της με τίτλο «Το επιτελικό κράτος. Ρυθμιστική συνοχή και συντονισμός στο Κέντρο Διακυβέρνησης» (Εκδόσεις Παπαζήση & Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου). Απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με εξειδίκευση στο δημόσιο και στο διεθνές δίκαιο. Είναι υπότροφος του «Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με επιστημονικό αντικείμενο «θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, συντονισμός του κυβερνητικού έργου και καλή νομοθέτηση». Παράλληλα, διαθέτει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες. Εργάστηκε σε καίριες θέσεις στον δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα». Υπηρέτησε ως Προϊστάμενη του Τομέα Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου ήδη από τη σύστασή της το 2013 και κατόπιν στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Έχει λάβει μέρος σε τεχνικές διαπραγματεύσεις με την τρόικα παρακολουθώντας τα θέματα κράτους-δημόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, πρόσφερε τις υπηρεσίες της ως Γενική Γραμματέας, αλλά και ως πρώτη «Συνήγορος των Αποφοίτων». Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2021 κατείχε τη  θέση Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  

Από τον Απρίλιο του 2021, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Μιλά άριστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δυο κοριτσιών.