Νέα – Ανακοινώσεις

Το ΕΚΔΔΑ στη Συνάντηση DISPA στη Ρουμανία

FAMILY PHOTO

PLENARY CIRCLE

Στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου των Διευθυντών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DirectorsofInstitutesandSchoolsofPublicAdministrationDISPA), το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝΑ) της προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ Ρουμανίας για το εαρινό εξάμηνο 2019, οργάνωσε στην Τιμισοάρα την καθιερωμένη εξαμηνιαία Συνάντηση DISPA, την Πέμπτη, 16 και Παρασκευή, 17 Μαΐου.

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένεια ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ, συνοδευόμενη από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚΔΔΑ, κα Νάγια ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, εκπροσώπησε το ΕΚΔΔΑ έχοντας προσκληθεί από τον ομόλογό της Πρόεδρο του ΙΝΑ, Καθ. PavelNASTASE, να παρουσιάσει τις στοχευμένες προσπάθειες του ΕΚΔΔΑ προς τον σκοπό της βελτίωσης των διοικητικών και κοινωνικών ικανοτήτων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Η Ιρλανδία και το Βέλγιο ήταν οι άλλες δύο χώρες που παρουσίασαν τις αντίστοιχες προσεγγίσεις.

Η Συνάντηση DISPA της Ρουμανίας παρουσίασε επίσης τις προσπάθειες της χώρας για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών της μέσα από την επιμόρφωση που προσφέρει το ΙΝΑ στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και μέσα από έργα που συγχρηματοδοτούνται τόσο από την ΕΕ, όσο και από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα) με σκοπό τις μεταρρυθμίσεις προς ένα δημόσιο πιο κοντά στον πολίτη που θα συγκλίνει με τις πολιτικές που έχει θέσει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο περιθώριο της Συνάντησης DISPA, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ επιβεβαίωσε δύο δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον ομόλογο ρουμανικό φορέα εντός του 2019 και του 2020 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ των δύο φορέων το περασμένο έτος, καθώς και την έναρξη συνεργασίας με το ομόλογο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης Πράγας, κλιμάκιο του οποίου πρόκειται σύντομα να επισκεφθεί το ΕΚΔΔΑ.

d

Αφήστε μια απάντηση