Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Συνεχίζεται η πετυχημένη συνεργασία ΕΚΔΔΑ-Microsoft
Δηλώστε συμμετοχή!

ΕΚΔΔΑ

Τέσσερις Νέες Θεματικές Εμπλουτίζουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Microsoft στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Εγγραφείτε άμεσα!

 

Το ΕΚΔΔΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τέσσερα νέα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft είναι διαθέσιμα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού  της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα ολοκληρωθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022.

Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες επιχειρησιακής ευφυΐας, παρέχοντας εύχρηστες οπτικοποιήσεις δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα σε απλούς χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων να έχουν πρόσβαση σε σύνολα στατιστικών και αναφορών, και προσφέροντας τα μέσα για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των οργανισμών τους αυτοματοποιώντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να εξοικειωθούν σε τεχνολογίες διαχείρισης υπηρεσιών cloud στον οργανισμό τους με κύριο όχημα το Microsoft 365.

Ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  είναι διαδραστικός (virtual instructor-led seminars),  καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, θα περιλαμβάνονται και πρακτικά εργαστήρια (online labs) στα γνωστικά αντικείμενα:

Οι τέσσερις νέοι τίτλοι είναι:

  • Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
  • Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)
  • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)
  • Microsoft Power Platform App Maker (PL-100)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη συνδρομή πιστοποιημένων εκπαιδευτών (Microsoft Certified Trainers – MCTs), οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης, παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Από τον Ιούνιο 2021 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 78 επιμορφωτικά προγράμματα και έχουν εκπαιδευτεί 2.200 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το χρονικό διάστημα από 18 Απριλίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022, θα είναι διαθέσιμα 44 εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft σε 18 διακριτές θεματικές ενότητες στα οποία προβλέπεται να συμμετέχουν περίπου 1.300 στελέχη. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν 3.000 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.