Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία, υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών», το οποίο απευθύνεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών με καθήκοντα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Το ανωτέρω πρόγραμμα, διάρκειας 21 ωρών, σχεδιάστηκε με στόχο την επιμόρφωση του προσωπικού της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία συστάθηκε με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.7481/2021) με αρμοδιότητα τη σύνταξη, παρακολούθηση και εφαρμογή του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου.  Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται σε προσωπικό  υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών με συναφή καθήκοντα.

Ειδικότερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε βασικές μεθοδολογίες και εργαλεία του στρατηγικού μάνατζμεντ και του στρατηγικού-επιχειρησιακού σχεδιασμού προκειμένου να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να καταρτίζουν συνεκτικά σχέδια δράσης, να υλοποιούν δράσεις και έργα βάσει του σχεδιασμού του Υπουργείου και της ετήσιας στοχοθεσίας του, να προτείνουν λύσεις και αναπροσαρμογές, να επιτυγχάνουν στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των τριών κύκλων προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία, έχουν επιμορφωθεί 71 υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ενώ τον προσεχή  Δεκέμβριο πρόκειται να υλοποιηθεί ο τέταρτος κύκλος προγραμμάτων.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση