Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Συνέντευξη της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ στη διαδικτυακή εκπομπή «Δημοσκοπήσεις» του Attica Tv

ΕΚΔΔΑ

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, στη διαδικτυακή εκπομπή «Δημοσκοπήσεις» του Attica Tv και στον δημοσιογράφο Γιώργο Λαιμό.

Η κ. Δραμαλιώτη ξεκίνησε με μια αναδρομή στην ίδρυση του φορέα, με αναφορά στις βασικές του εκπαιδευτικές του μονάδες, την εμβληματική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), καθώς και τη νέα ερευνητική του μονάδα, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΤΕΚ).

Περιγράφοντας συνοπτικά το έργο των τριών μονάδων, η κ. Δραμαλιώτη στάθηκε στον αναμορφωμένο και απαιτητικό εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ και στο ενδιαφέρον των φορέων του δημοσίου για τους αποφοίτους της, στο σημαντικό επιμορφωτικό έργο του ΙΝΕΠ προς όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της χώρας, καθώς και στις καινοτόμες & ερευνητικές δράσεις του ΙΤΕΚ με την παράλληλη ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου.

Τόνισε το γεγονός ότι η επιμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα για την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών και ειδικότερα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για τον μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του αναπροσανατολισμού των δεξιοτήτων των στελεχών στο νέο περιβάλλον.

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική εκσυγχρονισμού του έργου του ΕΚΔΔΑ μέσω της αναμόρφωσης του εισαγωγικού διαγωνισμού της Σχολής με την εισαγωγή νέων πεδίων εξέτασης, καθώς και μέσω νέων επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ. Βασικά σημεία αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με την κα Δραμαλιώτη, αποτελούν, επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας με σχολές δημόσιας διοίκησης του εξωτερικού, όπως η γαλλική ΕΝΑ και ξένα ινστιτούτα & φορείς, όπως το διεθνούς ακτινοβολίας Harvard και το Insead Business School.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Microsoft, για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, καθώς και στην έναρξη κύκλου προγραμμάτων που θα παρέχουν επαγγελματική πιστοποίηση στους συμμετέχοντες, όπως είναι η Ελεγκτική Επάρκεια για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας, όπως προσδιορίστηκε από τη στρατηγική συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η κα Δραμαλιώτη υπογράμμισε επίσης τα νέα επιμορφωτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για επιμόρφωση από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, τόσο των υπαλλήλων, όσο και των αιρετών εκπροσώπων της.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ μίλησε για τον διήμερο Μαραθώνιο Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Το πρώτο αυτό Hackathon του ΕΚΔΔΑ, μεταξύ άλλων, στόχευσε στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα εργαλεία του ιδιωτικού τομέα σε εφαρμογές που έχουν ως αποδέκτες τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.