Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιο Κατσή (16/1/2020)

ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιο Κατσή  πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, με άμεση προτεραιότητα την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια την εκπόνηση και υλοποίηση νέων στοχευμένων προγραμμάτων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Κυριακόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δίνουν έμφαση στην επιμόρφωση του προσωπικού τους και εμπιστεύονται το ΕΚΔΔΑ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ τόνισε ότι ο φορέας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπέδωση και επίτευξη του στόχου της δημιουργίας ενός λειτουργικού και επιτελικού μοντέλου στη δημόσια διοίκηση.