Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ με την αντιπροσωπεία του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ

ΕΚΔΔΑ

Η συμβολή του ερευνητικού και επιστημονικού έργου στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Διονύση Κυριακόπουλο.

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιούλος, η κ. Παναγιωτοπούλου, που αποτελεί επίσης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ και ο κ. Μαυρομμάτης. Από την πλευρά του ΕΚΔΔΑ παρευρέθηκε στη συνάντηση ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) κ. Απίστουλας.

Στη συνάντηση υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ταύτιση στους ερευνητικούς και μελετητικούς στόχους που έχουν θέσει οι δύο φορείς και η κοινή πεποίθηση ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των κοινών δράσεων έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελή τόσο για τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών όσο και για την επιμόρφωση των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε η από κοινού εισήγηση των δύο φορέων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανανέωση του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη 10ετία.

Σε δήλωση του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ κ. Διονύσης Κυριακόπουλος υπογράμμισε ότι ο φορέας θα συνεχίσει να συμβάλλει αποφασιστικά, μέσω του εκπαιδευτικού αλλά και του ερευνητικού του έργου, στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, με την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και προσανατολισμό την εξυπηρέτηση του πολίτη.