Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση Εργασίας Προέδρων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου με τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κ. Διονύση Κυριακόπουλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΚΔΑ, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους Προέδρους και Υπηρεσιακά στελέχη των Επιμελητηρίων για μια σειρά δράσεων, μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), που στόχο θα έχουν:

  • Τη δημιουργία κόμβων καινοτομίας μέσω της εγκαθίδρυσης ευρύτερων συνεργασιών και της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του ΕΚΚΔΑ και του επιστημονικού προσωπικού των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των επιχειρήσεων – Μελών των Επιμελητηρίων.

Στόχος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, είναι η εύρεση των κατάλληλων προγραμμάτων και οι συνέργειες με φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου και των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας μας.