Νέα – Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην Έρευνα: «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας»

ΕΚΔΔΑ

Αγαπητοί και αγαπητές,

όλες και όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των δημόσιων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων μονάδων υγείας.
Όμως, πόσο ικανοποιημένοι και ικανοποιημένες είμαστε από τις υπηρεσίες αυτές;

Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διενεργεί έρευνα με  τίτλο: «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας». Η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από  τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις Υγειονομικές Περιφέρειες, Αττικής, Πειραιά & Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες υγείας που μελετώνται είναι:

  • Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.),
  • τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων και
  • τα Κέντρα Υγείας.

Για την κάθε κατηγορία υπηρεσίας υγείας υπάρχει διακριτό ερωτηματολόγιο.
Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό που αφορά την πιο πρόσφατη επίσκεψή σας σε μία από τις προαναφερόμενες υπηρεσία υγείας.
Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εθελοντική και διαρκεί περίπου δέκα λεπτά (10΄).
Η αφιέρωση λίγου από τον χρόνο σας, για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική.
Η γνώμη σας μετρά και θα επιτρέψει την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στους Πολίτες.

Παρακάτω βλέπετε τους συνδέσμους για τα τρία ερωτηματολόγια:
Για το ερωτηματολόγιο σχετικά με τις Τοπικές Μονάδες Υγείας πατήστε εδώ:
Για το ερωτηματολόγιο σχετικά με τα Κέντρα Υγείας πατήστε εδώ:
Για το ερωτηματολόγιο σχετικά με τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων πατήστε  εδώ:

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!