Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Συμβολή του ΕΚΔΔΑ στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ. Συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό είχε ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και η ενίσχυση των διοικητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν, στις 21/11/2019, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς με τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Διονύση Κυριακόπουλο.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε, σε πρώτη φάση, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους. Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των ΚΕΠ ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Στην συνάντηση συμμετείχε ο Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, Δημήτριος Απίστουλας.