Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Στο ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης (DISPA) ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Διονύσιος Κυριακόπουλος, συμμετείχε στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019 στο Ελσίνκι. Τα θεματικά πεδία που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες του συνεδρίου ήταν η Ηγεσία, το e-Learning και η Ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα. Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ στις παρεμβάσεις του, παρουσίασε το έργο του φορέα αναφορικά με τις τεχνικές διδασκαλίας στο e-Learning και στάθηκε ιδιαίτερα στις έννοιες της Ηγεσίας και της Ακεραιότητας ως κρίσιμων παραγόντων στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στο περιθώριο δε των εργασιών είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με ομολόγους του και ανώτατα στελέχη των Ευρωπαϊκών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.