Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προμηθευτεί toner και photoconductorγια τις μηχανές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax) που διαθέτει.

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και τη   Δευτέρα , 26 Νοεμβρίου 2018, στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση

Πίνακας Oικονομικής Προσφοράς