Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, ενδιαφέρεται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Κεντρική του Υπηρεσία.  Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τρίτη  29 Σεπτεμβρίου 2020 στο Πρωτόκολλο (Πειραιώς 211, 177 78, 1ος όροφος, γραφείο 106, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ