Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελών Μητρώου Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ

 

Το ΕΚΔΔΑ προσκαλεί όλους όσοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχουν τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ που θα υλοποιηθούν το β΄ εξάμηνο του 2012. Η αίτηση/δήλωση αφορά μέχρι πέντε (5) θεματικές ενότητες και υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2012 στη διεύθυνση https://online.ekdd.gr/instructors/index.jsp.

Σε περίπτωση που μέλος του Μητρώου έχει ήδη κάνει δήλωση ενδιαφέροντος με βάση τον προγραμματισμό του α΄ εξαμήνου 2012, έχει τη δυνατότητα, είτε να δηλώσει εκ νέου μέχρι πέντε (5) θεματικές ενότητες, οπότε θα ακυρωθεί η προηγούμενη δήλωση, είτε να μην κάνει νέα δήλωση, οπότε θα εξακολουθήσει να ισχύει η προηγούμενη δήλωση.

Διαβάστε εδώ τη σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ