Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μηνιαία συντήρηση αντλιών Θερμότητας

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α  για τις ανάγκες λειτουργίας του, διαθέτει  τέσσερεις (4) αντλίες θερμότητας  YORK, τύπου AWHC-100.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των πιο πάνω αντλιών θερμότητας και την άρση των βλαβών που τυχόν εμφανιστούν σε αυτές, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως την 20/3/2014 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .