Νέα – Ανακοινώσεις, Συνεργασίες

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του ΟΚΑΝΑ

ΕΚΔΔΑ

Την  Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Η συνεργασία των δύο φορέων έχει ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΚΑΝΑ και οι κεντρικοί του άξονες είναι:

  • Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάλυση.
  • Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, που θα συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους του ΟΚΑΝΑ.
  • Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΟΚΑΝΑ σε θεματικά πεδία, όπως δημόσια διοίκηση, οικονομική διαχείριση, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, νομιμότητα και διαφάνεια διοικητικής δράσης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσης Κυριακόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, τονίζοντας ότι το ΕΚΔΔΑ αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μέσα από τέτοιες συνεργασίες επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι βασικοί στόχοι του φορέα που είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ κ. Αθανάσιος Θεοχάρης αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων των στελεχών του Οργανισμού καλωσορίζει το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Για πρώτη φορά τα στελέχη του ΟΚΑΝΑ θα εξειδικευτούν εστιασμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού με πιστοποιημένη επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ.

Αφήστε μια απάντηση