Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) που το εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής. Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ανάπτυξη στενής, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.

Τα βασικότερα πεδία συνεργασίας είναι:

  • Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων προσαρμοσμένων στις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών σε θέματα των επιστημονικών πεδίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που άπτονται και των τομέων που δραστηριοποιείται το ΕΚΔΔΑ.
  • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος μέσω της χρήσης των κτηριακών υποδομών του ΕΚΔΔΑ και της αξιοποίησης της ψηφιακής εκπαιδευτικής του πλατφόρμας (e-learning).
  • Αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης.
  • Συνεργασία των δύο φορέων στο επίπεδο του σχεδιασμού και της υποβολής προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσιος Κυριακόπουλος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι φορείς υψηλού κύρους της χώρας, όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιδιώκουν τη συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και το εμπιστεύονται για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών τους και των υπηρεσιών που παρέχουν. Τόνισε δε, ότι το ΕΚΔΔΑ θα συνεχίσει τις εξωστρεφείς του πρωτοβουλίες και δήλωσε βέβαιος ότι η συνεργασία με το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι το σύνολο του προσωπικού των ακαδημαϊκών γραμματειών του Πανεπιστημίου αναμένεται να εκπαιδευθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.