Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΚΔΔΑ

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Κύριος στόχος των δύο φορέων είναι η ενδυνάμωση και συστηματοποίηση της συνεργασίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιμορφωτικές δράσεις.

Τα βασικότερα πεδία συνεργασίας είναι:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικαιροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες υπηρεσιακές ανάγκες και εναρμονισμένων με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού της Περιφέρειας μέσα από στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις.
  • Συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Διενέργεια ερευνών και μελετών με αντικείμενο τον σχεδιασμό λειτουργικών και οργανωτικών αλλαγών και στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσης Κυριακόπουλος τόνισε ότι το ΕΚΔΔΑ, ανταποκρινόμενο στην αποστολή του, συμβάλλει έμπρακτα στην αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και στη δημιουργία στελεχών επιτελικού χαρακτήρα, μέσα από τη διαρκή, πιστοποιημένη και στοχευμένη επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα αποδειχθεί εξαιρετικά αποδοτική, αλλά και επωφελής για τους πολίτες της Περιφέρειας.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα. Ρόδη Κράτσα από την πλευρά της δήλωσε: «Προσβλέπουμε σε μία επωφελή συνεργασία κατ’ αρχάς για την εκπαίδευση του προσωπικού και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες την Ιονίων Νήσων σε όλους τους τομείς και σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με το ΕΚΔΔΑ θα μας δώσει και άλλες ευκαιρίες συνεργασιών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναπτυξιακών σχεδίων»