Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) & του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, και ο Διοικητής του Κουτλιμπάνειου & Τριανταφύλλειου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Γρηγόριος Βλαχάκης, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με αντικείμενο τη βελτίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου. Το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εκπαίδευσης αναβάθμισης και ενδυνάμωσης γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του ΓΝ Λάρισας.

Ο Διοικητής, κ. Γ. Βλαχάκης, δήλωσε: «Πριν απ’όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο ΕΚΔΔΑ, δρα Δραμαλιώτη, για τη θερμή υποστήριξη που μας παρέχει από την αρχή της συνεργασίας μας, η οποία οφείλεται όχι μόνο στο γεγονός πως είμαστε συμπατριώτες, αλλά, κυρίως, στη βαθειά γνώση και κατανόηση της δικής μας προσπάθειας. Η αναβάθμιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προχωράμε σε μία σημαντική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην απαίτηση των πολιτών για διαφανείς, αποτελεσματικές και αποδοτικές υπηρεσίες».

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, μεταξύ άλλων, αφού ευχαρίστησε τον κ. Γ. Βλαχάκη για την παρουσία του στο ΕΚΔΔΑ, δήλωσε ότι «η εξαιρετική συνεννόηση με τον Διοικητή του ΓΝ Λάρισας που βασίζεται στις κοινές μας ρίζες και τις κοινές μας αξίες είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει και σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το ΕΚΔΔΑ βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε εξειδικευμένη επιμόρφωση στους υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με τη βοήθεια τεχνολογιών αιχμής, καθώς και με την αξιοποίηση καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού με διεθνές κύρος».