Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Προκήρυξη του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Σήμερα, Δευτέρα 26/07/2021, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και εξέδωσε την προκήρυξη για τη διενέργεια του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 25/08/2021 έως και τη Δευτέρα 13/09/2021.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.